Skip to main content

Toteutan erään aikuiskoulutusorganisaation verkko-oppimisen kehittämishanketta. Hankkeen alussa pohdimme verkko-oppimisen lisäämisen hyötyjä omasta, oppijan, koulutustiimin sekä koko organisaation näkökulmasta. Hyötyjä bongattiin valtava määrä. Tässä tärkeimmäksi koetut.

Itselleni:

 • Ammatillinen identiteetti kehittyy
 • Oma osaaminen paranee: substanssi ja tekniikka
 • Onnellisuus lisääntyy  (tästä saimme pitkät keskustelut aikaiseksi ja raikuvat naurut myös. Uskokaa pois, onnellisuus todellakin lisääntyy).
 • Valmiit moduulit helpottavat henkilökohtaistamista ja opiskelijan ohjaamista sopivan tiedon äärelle

Opetustiimille:

 • Monipuolistaa vaihtoehtoja koulutuksen toteuttamiseen
 • Tasoittaa ruuhkapiikkejä, kun osa koulutuksista toteutuu verkossa
 • Opetustiimien yhteistyö paranee, kun suunnitellaan yhdessä yhteisiä oppimismoduuleja
 • Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen mahdollistuu webinaarein

Viimeiseksi tärkeimmät hyödyt eli mitä oppija tästä hyötyy

 • Mahdollisuus opiskella joustavasti, vaikka kesällä
 • Henkilökohtaistamisesta tulevat hyödyt – voi valita osaamisen kehittymistä tukevia moduuleja täsmänä
 • Matkustaminen vähentyy ja aikaa säästyy
 • Oppimiskokemuksesta tulee eheämpi, kun verkko-ohjausta ja oppimismahdollisuuksia on myös lähiopintojen välissä.

Tässä vain osa hyödyistä. Keskusteluissa nousi usein esiin kustannussäästöt. Koulutusten siirtyessä verkkoon, voidaan koulutustarjontaa ja ryhmiä lisätä ilman paineita koulutustilojen laajentamisesta.

Verkko-oppimisen lisäämisestä hyötyisivät kaikki koulutusta ja henkilöstönkehittämistä tarjoavat tahot. Osa valmennusyrityksistä on jo kovaa vauhtia monipuolistamassa omaa tarjontaansa myös virtuaalioppimista sisältäväksi. Nyt on hyvä aika hypätä kehitykseen mukaan. Markkinoilla on helppokäyttöisä ja kustannustehokkaita työkaluja verkko-opetuksen ketterään toteuttamiseen. Minulle voi soitella jos ei oikein tiedä, mistä aloittaa. Mietitään yhdessä.