Skip to main content

Kun  mietit, miten tuottaa sisältöä verkko-oppimisympäristöön, joudut pohtimaan tuotetaanko sisällöt itse vai teetetäänkö ne asiaan vihkiytyneillä yrityksillä.

Päätöksentekoasi helpottaa, kun vastaat näihin kolmeen kysymykseen:

  1. Onko yrityksellänne varattuna budjetti sisällön tuottamiseen yrityksen ulkopuolella? Kurssin laajuudesta ja käytettävistä elementeistä riippuen, hinta voi vaihdella muutaman tuhannen ja muutaman kymmenen tuhannen välillä.
  2. Onko yrityksellänne resursseja tehdä itse? Sisältöä itse tehtäessä tekemiselle on varattava aikaresursseja, varmistettava, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen ja käytössä on jokin näppärä sisällöntuotannon työkalu.
  3. Kuinka korkeatasoista sisältöä halutaan tehdä? Kun tehdään sisältöjä sisäiseen käyttöön, voi joidenkin elementtien laadusta hieman tinkiä (esim. kännykkävideo toimii oikein hyvin). Asiakkaille tehtäessä standardit ovat todennäköisesti korkeammalla.

Itsetehdyn sisällön ehdoton hyöty on se, että sisällöntuotantoon kuluva aika on usein lyhyempi, kun sisällön oikeellisuuden tarkastuskierroksia ei tarvita niin paljon ja sisältö voidaan aina päivittää heti tarpeen tullen.

Itse olen viimeaikoina tehnyt sisältöjä iSpring-ohjelmalla, joka mahdollistaa ammattimaisen sisällöntuotannon aloittelevallekin tekijälle. Tehtävät, simulaatiot, eKirjat ja videot syntyvät vaivatta helppokäyttöisellä ohjelmalla. Ohjelmisto-osaamisen lisäksi on hyvä ymmärtää, miten rakentaa järkeviä oppimispolkuja verkkoon, jotta oppiminen olisi mahdollista ja mielekästä.

Jos päädytte tuottamaan sisältöä itse, kannattaa omia, jo olemassa olevia sisältöjä arvioida oppijan näkökulmasta. Monisivuiset slideshowt tai ohjeistukset eivät sellaisenaan ole inspiroivaa opiskeltavaa. Viestiä kannattaa koettaa napakoittaa ja kuvata asioita esimerkiksi infograafien (visualisoitua tietoa) avulla tai videoida kännykällä lyhyt pätkä elävöittämään kerrontaa. Erilaiset tehtävät ja simulaatiot edistävät myös oppimista, jolloin luettavan tekstin määräkin vähenee.

Jos tuntuu, että yrityksessänne tarvitaan apua verkko-oppimisen käyttöön oton, sisällöntuotannon tai tehostamisen missä tahansa  vaiheessa, autan mielelläni.