Skip to main content

Ihmiset hahmottavat ja oppivat asioita eri tavalla ja eri kanavien kautta. Voidaan puhua auditiivisesta, visuaalisesta tai kinesteettisestä tyypistä. Tällöin puhutaan erilaisista miellejärjestelmistä eli eri aistikanavien kautta tapahtuvasta tiedon vastaanottamisesta.

Auditiivinen tyyppi ottaa parhaiten vastaan kuuloaistin kautta viestejä ja oppii sanoittamalla asioita ääneen. Visuaalinen tyyppi puolestaan käyttää näköaistiaan omaksuessaan asioita. Kinesteettinen tyyppi haluaa kokea ja tehdä itse. Useimmat meistä käyttävä kaikkia näitä kanavia, mutta itse kullakin on yleensä yksi, jonka kautta oppia kertyy parhaiten.

Tuottaessasi verkko-oppimissisältöjä, anna syötettä kaikille oppimista tukeville aistikanaville. Tässä muutamia vinkkejä, minkälaisilla sisällöillä voit tukea erilaisia oppimistyylejä.

Videot

Videoiden avulla saat kerrottua asioita tiivistetysti kera liikkuvan kuvan ja äänen. Sen avulla tavoitat hyvin kaikkien aistikanavien kautta oppivia. Videot kannattaa pitää lyhyinä, muutamaa minuuttia pidempään niitäkään ei jaksa kerralla katsoa.

Power pointit

Toimivat hyvin oppimismateriaaleina, jos niissä ei ole  liikaa tekstiä, ne on jäsennelty huolella ja asioiden esittämiseen on käytetty kuvia ja kaavioita. Tehostat ppt:lta oppimista lisäämällä niihin puheen eli ns. voice overit.  Tällainen aineisto sopii toki kaikille, mutta erityisesti visuaalisille ja auditiivisille oppijoille.

Infograafit

Infograafi on tiedon visualisointia niin, että tieto on helpompi ja nopeampi omaksua kuin esimerkiksi tekstimuotoisena. Tästä hyvä esimerkki on sääkartta. Helpotat infograafeja käyttämällä visuaalisen omaksujan tiedon käsittelyä. Yksinkertaisimmillaan infograafin voi luoda power pointin SmartArt -grafiikkatyökalun avulla tai jollakin netistä ilmaiseksi saatavalla sovelluksella kuten Piktochartilla.

Testit, tehtävät ja simulaatiot

Testit, tehtävät ja simulaatiot mahdollistavat opittujen asioiden harjoittelun sekä tiedon syventämisen. Ne antavat kinesteettiselle ihmiselle mahdollisuuden klikkailla, yhdistellä ja valita, olla siis aktiivinen toimija oppimisprosessissa.

Käytä monipuolisesti erilaisia elementtejä verkko-oppimissisällöissäsi, jotta saat luotua aihealueesta kiinnostavan, monipuolisen ja oppimista edistävän.