Skip to main content

Verkko-oppimisympäristön (LMS = learning management system) valinta ei aina ole helppoa. Varsinkaan, jos organisaatiossa ei sellaista ole koskaan aikaisemmin ollut. Verkko-oppimisympäristön tai -alustan avulla voit hallinnoida kaikkea verkko-oppimiseen liittyvää: julkaista oppisisältöjä valituille kohderyhmille, seurata edistymistä, mitata osaamista ja raportoida kaikkea tätä. Joissakin ympäristöissä on myös kattava valikoima erilaisia sisällöntuotannon työkaluja, joiden avulla voi tuottaa myös sisältöä.

Tässä seitsemän vinkkiä, joiden avulla voit määritellä paremmin, minkälainen ympäristö sopisi  juuri teidän organisaatioonne.

 1. Määritä oppimisen ja kehityksen tavoitteet etukäteen
  Mitkä ovat yrityksen osaamisen kehittämisen tavoitteet ja päämäärät; onko tärkeää varmentaa osaamista ja sertifioida osaajia vai halutaanko mieluummin opiskella suuria kokonaisuuksia, joissa yhteistä ymmärrystä rakennetaan matkan varrella? Kannattaa kysyä myös organisaatiosi oppijoilta, mitä taitoja ja tietoja he haluaisivat opiskella verkossa? Määrittele myös, minkälaisia hyötyjä toivot verkko-oppimiseen siirtymällä saavutettavan.
 2.  Kuka tuottaa sisältöjä verkko-oppimisympäristöön?
  Mieti, tuotetaanko sisältöjä itse vai teetetäänkö ne mieluummin sisällöntuotantoon erikoistuneilla yrityksillä? Itse tuottamisessa etuna on ketteryys ja nopeus: opittavat asiat saadaan nopeasti opittaviksi eikä ulkopuoliseen sisällöntuotantoon tarvittavaa perehdyttämistä, suunnittelupalavereita ja hyväksymiskierroksia tarvita. Toisaalta itse sisältöä tuotettaessa on varmistettava sisällöntuottajien oppimista tukevien sisältöjen suunnittelu- ja toteutusosaaminen. Varmista myös, että valitsemassasi verkko-oppimisympäristössä voi hyödyntää jo olemassa olevaa materiaalia.
 3. Opitaanko yksin vai yhdessä?
  Pohdi, opitaanko verkossa yksin vai yhdessä, ohjaako joku organisaatiosta tai sen ulkopuolelta oppimista vai tapahtuuko kaikki automatisoidusti yksilösuorituksina. Tarvitaanko erilaisia tehtävätyökaluja, osaamista mittaavia testejä ja pitääkö ympäristöön pystyä palauttamaan dokumentteja?
 4.  Missä oppiminen tapahtuu?
  Kannattaa pohtia myös käyttäjää; viettääkö hän työpäivänsä näyttöpäätteen äärellä vai onko hänen työnsä liikkuvaa. Mobiilioppimisen mahdollisuus on hyvä varmistaa.
 5. Helppokäyttöisyys
  Oppijan näkökulmasta käyttämisen helppous on kaiken a ja o. Ympäristöön tulee olla helppo kirjautua ja itselle osoitetut kurssit pitää löytää helposti, yhdellä silmäyksellä. Ylläpitäjän näkökulmasta taas kurssille kutsumisen, sisällön julkaiseminen ja raporttien ulos saamisen pitää olla yksinkertaista. Pyydä demo käyttöösi varmistaaksesi käytettävyyden.
 6. Verkko-oppimisympäristön tarjoajan tukipalvelut Selvitä, minkälaisia tukipalveluita verkko-oppimisympäristön tarjoajalla on. Miten tekninen tuki on järjestetty ja mitä palveluita sopimukseen sisältyy.
 7.  Tulevaisuuden tarpeet
  Pohdi, minkälaisia tarpeita organisaatiollanne on tulevaisuuden suhteen. On hyvä selvittää, kuinka muuntautuva uusi verkko-oppimisympäristö on ja pystyykö se palvelemaan myös muutaman vuoden kuluttua.

Näitä pohtimalla pääset jo pitkälle ja saat monta hyvää kysymystä palveluntarjoajalle. Jos kuitenkin tarvitset apua, autan mielelläni kaikissa verkko-oppimisen käyttöönoton vaiheissa.