Skip to main content
All Posts By

Emilia Hagman

Tärpit Perehdyttäjälle

By Verkko-oppiminen

Moi, olen Emilia, XoomPointin tuorein vahvistus. Työurani on vasta alkutaipaleella, mutta minulta löytyy jo hyvin kirjava tausta erilaisista työympäristöistä ja tehtävistä esimerkiksi kesätöiden merkeissä. Olen siis useasti päässyt opettelemaan kokonaan uudet työtehtävät ja toimintamallit. Jotta aloittava työntekijä saadaankin mahdollisimman nopeasti työn rytmiin mukaan, on perehdytyksen sujuttava jouhevasti. Kun mietin omaa työhistoriaani, on matkalle sattunut niin hyviä, kuin vähän huonompiakin perehdytyskokemuksia. Tässä siis muutama pointti, jotka omasta mielestäni ovat perehdytyksen onnistumisen kannalta tärkeitä:

  • Perehdytys on suunniteltu hyvin. Yrityksessä on mietitty etukäteen, mitkä osat perehdytyksestä uuden työntekijän on kannattavaa suorittaa itsenäisestä ja mitkä osat vaativat perehdyttäjän läsnäoloa. Ei myöskään riitä, että vain johtotasolla on selvää, kuinka perehdytys etenee, vaan myös itse perehdyttäjillä täytyy olla selkeä ja yhtenäinen käsitys siitä.
  • Perehdytyksen alkuvaiheessa pidetään huolta, että työntekijälle jää selvä käsitys koko organisaation toiminnasta ja omasta roolista siellä. On tärkeää, että työntekijä ymmärtää, mitä kaikkea koko organisaation sisällä tapahtuu ja kuinka hänen oma työnsä vaikuttaa muihin.
  • Uuden työntekijän annetaan tehdä mahdollisimman paljon itse alusta alkaen. Itse tekemällä ja perehdyttäjän opastuksella mielestäni sisäistää uudet asiat parhaiten ja nopeiten. Varsinkin ennestään tuntemattomat aiheet voivat tuntua haastavilta ja niitä voi olla vaikea hahmottaa pelkästään näkemällä.
  • Tieto on helposti löydettävissä ja se on selkeästi jäsennelty. Kaikkea ei voi oppia ja muistaa ensimmäisellä kerralla. Varsinkin kun uutta informaatiota tulee aluksi paljon. Tämän takia on tärkeää, että ohjeet työhön ja eri työkaluihin löytyvät myöhemmin helposti samasta paikasta. Perehdyttäjän ei tarvitse aina olla lähettyvillä, kun uusi työntekijä tietää, mistä ohjeita ja tietoa voi löytää itsenäisesti. Tällä tavoin kaikkien aikaa säästyy.

Monissa perehdytyksen vaiheissa voidaan käyttää apuna verkko-oppimista. Jos sinua kiinnostaa, kuinka verkko-oppimisen mahdollisuuksia voisi hyödyntää perehdytyksessä juuri teidän organisaatiossa, käy kurkkaamassa meidän kotisivuja ja ota yhteyttä!