Skip to main content
Monthly Archives

helmikuu 2019

Miksi yritysten kannattaa panostaa verkko-oppimiseen?

By Verkko-oppiminen

Jokaisen kokoluokan yrityksillä on nykyisin mahdollisuus ottaa verkko-oppiminen osaksi yrityksen koulutusvalikoimaa. Verkko-oppimisympäristön hinta ei ole enää este. Toimivan verkko-oppimisympäristön saa pieneen yritykseen hankittua ja muutamalla tonnilla vuodessa. Silti yritykset miettivät edelleen, onko verkossa toteutettava koulutus todella sijoituksen arvoinen?

Mielestäni on. Tässä muutamia argumentteja miksi.

 1. Antaa työntekijöille mahdollisuuden oppia omaan tahtiin
  Tieto ja osaaminen ovat saatavilla juuri silloin, kun työntekijä sitä eniten tarvitsee. Oppimistulokset ovat aina parempia, kun henkilöllä on omakohtainen tarve juuri nyt ymmärtää opittavasta asiasta lisää. Kukin voi valita myös omaan työpäiväänsä parhaiten sopivat hetket opiskella.
 2. Mobiilit ratkaisut antavat täyden vapauden aikaan ja paikkaan
  Kun verkko-oppimisympäristö toimii moitteetta myös mobiilisti, oppiminen voi tapahtua vaikka työmatkalla bussissa tai lentokentän vilinässä. Silloin kun asialle on oikea aika ja paikka.
 3. Koulutuskustannukset pienentyvät
  Verkko-opetukseen siirryttäessä matkakustuskulut pienentyvät ja  säästyvä aika voidaan käyttää  tuottavaan työhön.  Suuria massoja ihmisiä voidaan kouluttaa samanaikaisesti, jolloin kouluttajakustannuksissa säästetään. Sähköisiin sisältöihin siirryttäessä kustannukset pienentyvät myös painettujen materiaalien osalta.
 4. Sisällön nopea toimittaminen oppijoille
  Kun havaitaan koulutustarpeita, joihin pitäisi pystyä vastaamaan mahdollisimman nopeasti, verkko-oppimisympäristön kautta oppimateriaalien jakaminen on nopeata ja vaivatonta. Varsinkin jos organisaatio tuottaa itse oppimista tukevaa verkko-oppimisaineistoa tai sillä on luotettava kumppani, joka tietää mitä tekee.

 

Miten huomioida erilaiset oppijat verkko-oppimista suunnitellessa?

By Verkko-oppiminen

Ihmiset hahmottavat ja oppivat asioita eri tavalla ja eri kanavien kautta. Voidaan puhua auditiivisesta, visuaalisesta tai kinesteettisestä tyypistä. Tällöin puhutaan erilaisista miellejärjestelmistä eli eri aistikanavien kautta tapahtuvasta tiedon vastaanottamisesta.

Auditiivinen tyyppi ottaa parhaiten vastaan kuuloaistin kautta viestejä ja oppii sanoittamalla asioita ääneen. Visuaalinen tyyppi puolestaan käyttää näköaistiaan omaksuessaan asioita. Kinesteettinen tyyppi haluaa kokea ja tehdä itse. Useimmat meistä käyttävä kaikkia näitä kanavia, mutta itse kullakin on yleensä yksi, jonka kautta oppia kertyy parhaiten.

Tuottaessasi verkko-oppimissisältöjä, anna syötettä kaikille oppimista tukeville aistikanaville. Tässä muutamia vinkkejä, minkälaisilla sisällöillä voit tukea erilaisia oppimistyylejä.

Videot

Videoiden avulla saat kerrottua asioita tiivistetysti kera liikkuvan kuvan ja äänen. Sen avulla tavoitat hyvin kaikkien aistikanavien kautta oppivia. Videot kannattaa pitää lyhyinä, muutamaa minuuttia pidempään niitäkään ei jaksa kerralla katsoa.

Power pointit

Toimivat hyvin oppimismateriaaleina, jos niissä ei ole  liikaa tekstiä, ne on jäsennelty huolella ja asioiden esittämiseen on käytetty kuvia ja kaavioita. Tehostat ppt:lta oppimista lisäämällä niihin puheen eli ns. voice overit.  Tällainen aineisto sopii toki kaikille, mutta erityisesti visuaalisille ja auditiivisille oppijoille.

Infograafit

Infograafi on tiedon visualisointia niin, että tieto on helpompi ja nopeampi omaksua kuin esimerkiksi tekstimuotoisena. Tästä hyvä esimerkki on sääkartta. Helpotat infograafeja käyttämällä visuaalisen omaksujan tiedon käsittelyä. Yksinkertaisimmillaan infograafin voi luoda power pointin SmartArt -grafiikkatyökalun avulla tai jollakin netistä ilmaiseksi saatavalla sovelluksella kuten Piktochartilla.

Testit, tehtävät ja simulaatiot

Testit, tehtävät ja simulaatiot mahdollistavat opittujen asioiden harjoittelun sekä tiedon syventämisen. Ne antavat kinesteettiselle ihmiselle mahdollisuuden klikkailla, yhdistellä ja valita, olla siis aktiivinen toimija oppimisprosessissa.

Käytä monipuolisesti erilaisia elementtejä verkko-oppimissisällöissäsi, jotta saat luotua aihealueesta kiinnostavan, monipuolisen ja oppimista edistävän.

 

Verkko- ja virtuaalioppimisen lisäämisestä hyötyvät kaikki

By Verkko-oppiminen

Toteutan erään aikuiskoulutusorganisaation verkko-oppimisen kehittämishanketta. Hankkeen alussa pohdimme verkko-oppimisen lisäämisen hyötyjä omasta, oppijan, koulutustiimin sekä koko organisaation näkökulmasta. Hyötyjä bongattiin valtava määrä. Tässä tärkeimmäksi koetut.

Itselleni:

 • Ammatillinen identiteetti kehittyy
 • Oma osaaminen paranee: substanssi ja tekniikka
 • Onnellisuus lisääntyy  (tästä saimme pitkät keskustelut aikaiseksi ja raikuvat naurut myös. Uskokaa pois, onnellisuus todellakin lisääntyy).
 • Valmiit moduulit helpottavat henkilökohtaistamista ja opiskelijan ohjaamista sopivan tiedon äärelle

Opetustiimille:

 • Monipuolistaa vaihtoehtoja koulutuksen toteuttamiseen
 • Tasoittaa ruuhkapiikkejä, kun osa koulutuksista toteutuu verkossa
 • Opetustiimien yhteistyö paranee, kun suunnitellaan yhdessä yhteisiä oppimismoduuleja
 • Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen mahdollistuu webinaarein

Viimeiseksi tärkeimmät hyödyt eli mitä oppija tästä hyötyy

 • Mahdollisuus opiskella joustavasti, vaikka kesällä
 • Henkilökohtaistamisesta tulevat hyödyt – voi valita osaamisen kehittymistä tukevia moduuleja täsmänä
 • Matkustaminen vähentyy ja aikaa säästyy
 • Oppimiskokemuksesta tulee eheämpi, kun verkko-ohjausta ja oppimismahdollisuuksia on myös lähiopintojen välissä.

Tässä vain osa hyödyistä. Keskusteluissa nousi usein esiin kustannussäästöt. Koulutusten siirtyessä verkkoon, voidaan koulutustarjontaa ja ryhmiä lisätä ilman paineita koulutustilojen laajentamisesta.

Verkko-oppimisen lisäämisestä hyötyisivät kaikki koulutusta ja henkilöstönkehittämistä tarjoavat tahot. Osa valmennusyrityksistä on jo kovaa vauhtia monipuolistamassa omaa tarjontaansa myös virtuaalioppimista sisältäväksi. Nyt on hyvä aika hypätä kehitykseen mukaan. Markkinoilla on helppokäyttöisä ja kustannustehokkaita työkaluja verkko-opetuksen ketterään toteuttamiseen. Minulle voi soitella jos ei oikein tiedä, mistä aloittaa. Mietitään yhdessä.